ராணிஸ்ரீயோடு ரகளை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 491

எழுதியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா நடிகை ராணிஸ்ரீயை நிருபர்கள் பேட்டி எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் …. நிருபர்கள் தற்போது எந்த படத்தில் நடிக்கிறீங்க- ராணிஸ்ரீ கண்ணகியும் வேசியும் என்கிற படத்தில் நடிக்கிறேன் …. நிருபர்கள் கண்ணகியாக நடிப்பது யார்- …. 15 2012 7 47 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….