தெரியுமா அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 513

ஒரு வயசான கணவன் மனைவி கார்ல போறங்க …. கணவனுக்கு கண் தெரியாது …. மனைவிக்கு காது கேட்காது …. அதனால மனைவி காரை ஓட்டுரா …. கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு போக்குவரத்துக் காவலர் அவங்களை நிறுத்துரார் …. காவல் உங்க லைசென்ஸ் கொடுங்க மனைவி கணவனிடம் அவர் என்ன கேட்கிறார் கணவன் சத்தமாக அவர் உன் லைசென்ஸைக் கேட்கிறார் மனைவியும் லைசென்ஸைக் கொடுக்கிறாள் காவல் ஓ நீங்கள் நீங்கள் மும்பையிலிருந்து வருகிறீர்களா …. நான் மும்பைலதான் ஒரு அசிங்கமான சூத்தைப் பார்த்தேன் மனைவி கணவனிடம் அவர் என்ன சொல்கிறார்- கணவன் சத்தமாக அவருக்கு உன்னை தெரியுமாம் …. 7 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….