என்னமோ பண்ணு. ஆனா.. அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 505

ஒரு கணவனும் மனைவியும் அன்று ஓக்க முடிவெடுத்துவிட்டனர் …. அனால் அன்று அவன் நண்பன் அவர்கள் வீட்டில் தங்க வந்துவிட்டான் …. வீட்டிலோ ஓரே கட்டில் சோபாவோ பாயோ இல்லை …. நண்பனும் அவர்களுடன்தான் படுப்பான் …. ஆனாலும் மனைவி ஓக்க முடிவெடுத்துவிட்டுச் சொன்னாள் …. “லைட்டை ஆப் செய்துவிட்டு ஓக்கலாம் …. நான் குழம்பு சொன்னால் வேகமாக ஓக்க வேண்டும் …. ரசம் சொன்னால் மெதுவாக ஓக்க வேண்டும்” படுத்தாயிற்று …. துணிகளை அவுத்துவிட்டு ஓக்க ஆரம்பித்தனர் …. “ரசம் …. …. குழம்பு… ரசம் …. …. குழம்பு… குழம்பு… குழம்பு… ரசம் …. …. குழம்பு… ரசம் …. …. ரசம் …. …. ரசம் …. …. குழம்பு… ரசம் …. …. ரசம் …. …. குழம்பு… ரசம் …. …. ரசம் …. …. ” நண்பன் சொன்னான் ”டேய் நீங்க குழம்பு செய்வீங்களோ ரசம் செய்வீங்களோ என்மேல தயிரை ஊத்தாதீங்கடா …. …. ” 14 2012 4 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….