அவசரம் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 503

ஒரு கணவன் மனைவிக்கு முதலிரவு …. முதலிரவில் மின்வெட்டு …. கணவனுக்கோ ஓக்க அவசரம் …. அவசரத்தில் கிடைத்த ஓட்டையில் சுண்ணியை விட்டு ஓத்துவிட்டான் …. மறுநாள் காலையில் மனைவியின் மூக்கு மூன்று இன்சுக்கு வீங்கியிருந்தது …. அவன் மூக்கில் ஓத்துவிட்டதை உணர்ந்துகொண்டு கேட்டான் …. “இதை முன்னாடியே சொல்றதுக்கு உன் வாயில என்ன கொழுகட்டையா- ” மனைவி சொன்னாள் “இல்லைங்க உங்க விதைகொட்டை” …. …. 15 2012 4 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….