கலக்கறே சந்துரு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 495

எழுதியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா மேடை பேச்சாளர் ஒரு இடத்தில் பேச வந்திருந்தார் …. எது பற்றி கூட்டம் நடக்கிறது என்று அவருக்குத் தெரியாது …. அவரை 8216 காமம் 8217 என்கிற தலைப்பில் பேச சொன்னார்கள் …. எழுந்து மைக்கைப் பிடித்தார் பேரன்பு மிக்க பெரியோர்களே தாய்மார்களே இது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி தரும் தருணம் …. …. அவ்வளவுதான் போய் திரும்ப அவர் இடத்திலேயே உட்கார்ந்துகொண்டார் …. …. 20 2012 2 54 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….