மாப்பு..வெச்சுட்டான்யா ஆப்பு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 488

இது நம் தளத்துக்கு வந்த ஒரு கடிதம் …. மருத்துவ ஆலோசனை பகுதிக்காக வந்தது …. ஆனால் நகைச்சுவை பகுதியில் பிரசுரிக்க வேண்டிய விஷயமாக உள்ளது …. அன்புள்ள மருத்துவருக்கு என் பெயர் ராகினி சென்னையில் வசிக்கிறேன் …. என் புருஷன் காமத்தின் மேல் பைத்தியமாக இருக்கிறார் …. கடந்த பனிரெண்டு வருடங்களாக என்னை எல்லா இடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் ஓத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் …. நான் சமையல் செய்யும்போதும் வீடு பெருக்கும்போதும் பாத்திரம் தேய்க்கும்போதும் துணி துவைக்கும்போதும் கூட அவர் பாட்டுக்கு வந்து என்னை ஓக்க ஆரம்பித்து விடுவார் …. நான் எதிர்பாராதபோது வந்து சட்டென்று சேலையைத் தூக்கி ஓப்பார் என்னால் வேண்டாம் என்று சொல்ல முடிவதில்லை அவரும் அதை கேட்கும் நிலைமையில் இல்லை …. இந்தப் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தான் சடப் ச ச்டப்ச்து ப௦இஸ் ௦௦இக்வ்ஸ -லக்ஸஸ் 8217 ற்றேவ் ச்டப்ச்து ர்வேர் வவ் ப௦ஒஇ௩௨ எவ் வி -ஒள 12 2012 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….