Pali Vaangum Vali Asaiva Nakaichuvai Neeram Tamil A Jokes 112

Anuppiyavar daan Joovaan
ivar Arumaiyaana Kaama Nakaichuvai Palavarrai Namakku Thodarnthu Anuppupavar! Tamilnaadu Ekspras Aaru Mani Leed
Oruvaliyaa Chennai Vanthuseerntha Antha Pisinasmeen Send Ral Sdeeshanla Eranginappuram Paatthaa Seed Adila Vachi Seeddoda Pooddiyiruntha Avar Soodkees Missing
Sangiliyoda Evano Pichikiddu Poyirunthaan
Avar Peend Paakkaddula Iruntha Parsla Dikkaddum Oru 200 Roopaa Panamum Thaan Irunthuthu
Adaiyaaril Irukka Than Veeddukku Preepeydu Aaddola Ponaa Avvalavuthaan Aakum
Sdeeshana Viddu Veliya Vanthappa Mukkiyamaa Vara Veendiya Ekspras Dreyin Ellaam Vanthuddathaala Preepeydu Aaddo Ethuvum Illa
Veliya Lainla Oree Oru Aaddothaan Irunthichi
Angapoy �adaiyaarukku Pokanum� �nnu Sonnathum �munnooru Roopaa� Appadinnu Aaddo Draivar Sonnaar
�ayyaa en Soodkees Thiruddup Poyidichi
Irunooru Roopaa Thaan Irukku
� Aaddo Draivar Thaadsnyamillaama �munnooru Roopaathaan�
Marupadi Ivar Sonnaar �appa Naan Irangip Poyi Veeddileerunthu Munnooru Roopaa Edutthuvanthu � Aaddo Draivar Porumaiyilanthu �yov Ommaathiri Etthanai Eemaatthup Peervaliya Paatthirukkeen
Veedduleeyirunthu Panam Edutthaareennu Solrathu
Inthappakkam Pukunthu Anthap Pakkam Dumikki Adichiddu Poyidarathu
Lakkeej Irunthaalaavathu�� Enru Eesiddu Poyee Poyiddaan
Appuram Paavam Avr Paspidichi Veedupoys Seernthaar
Oru Varusham Kalichi Antha Pisinasmeen Marupadi Tamilnaadu Eksprasla Chennai Send Ralukku Varaar
Intha Murai Avar Soodkees Kaanaamap Pokalai
Dreyinum Karekd Daimukku Varuthu

Aanaa Pri-peydu Sisdam Thaan Illa
Athula Rijisdar Seythirunthaa Ellaa Aaddokkaararkalum Rayilvee Anumathicha Kaddanam Kaddupadi Aakaathunnu Sdiraik
Veliya Aaddosdeendula Eekappadda Aaddokkal Eksidkeed Pakkam Paatthu Varisaiyaa Ninnuthu
Pinnaaleerunthu Ovvoru Aaddovaa Kadanthu Sellumpothu Antha Palaiya Thaadsanyam Illaatha Aaddokkaarara Paakkaraar
Avan Pathinanjaavatho Pathinaaraavatho Aaddovaa Nikkaraan
Avar Manasula Palitheetthukka Oru Thiddam Thonuthu
Muthalla Nikkira Aaddokkaararkidda Adaiyaaru Pokanumngaraar
Avar �munnootthampathu Roopaa Saar� Appadingaraar
oru Varushatthula Reeddallaam Eeridichilla
Ivar Aaddokkarar Kaathula Rakasiyamaa � Naan Naanooru Roopaa Thareen
En Sunni Oree Demparla Nikkuthu
Valila Engayaavathu Nirutthi Enna Umpiddu Appuram Adaiyaar Pokanum�naar
Antha Aaddokkaarar Sirichikiddee �kaalaila Enna Saar Vilaiyaaddu- Poy Veelaiyap Paarunga Saar�-nnu Solli Anupparaar
Aduttha Aaddo Athukku Aduttha Aaddo Neduka Ellaa Aaddokkaarangalum Ippadiyee Anupparaanga
Ellaarukkum Ivar Ennavo Vilaiyaaduraarnu Ennam
Aanaa Ovvorutharaiyaa Keeddukiddu Porathaip Paatthaa Seeriyasaa Umpa Aal Theedaramaathiri Thonutheennum Nenaikkaraanga
Kadasiyaa Ivar Palivaanga Virumpara Aaddokkaaranai Anukaraar
Avanukku Ivara Adaiyaalam Theriyalai
Ivar Avan Kidda �adaiyaarukku �m� Appadinnathum �munnootthampathu Roopaa Saar� Ngaraan
�sari Purappadu�nnu Eerikkaraar
Munnaala Irukka Ovvoru Aaddova Kadakkumpothum Verrip Perumithatthudan Kaila Ellaa Veralayum Madakki Kaddaiveral Maddum Thookki Aaddikkiddee Poraar Ellaarum Intha Aaddokkaaranap Paatthu Eelanamaas Sirikkiraanga
Avanukkut Theriyaathu Avan Thirumpivanthappuram Eppadi Mattha Aaddo Diraivarkallaam Keeli Seyyap Poraangannu
! 8212
8211 Ungal Vimarisanangalai Pakuthiyil Eluthinaal Enakku Uthaviyaaka Irukkum
Seyveerkalaa- 11 2010 8 00 Asaiva Nakaichuvai Neeram
2
0