சுப்பாண்டி-8 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 473

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா சுப்பாண்டி-1 சுப்பாண்டி-2 சுப்பாண்டி-3 சுப்பாண்டி-4 சுப்பாண்டி-5 சுப்பாண்டி-6 சுப்பாண்டி-7 சுப்பாண்டி வகுப்பிலே சரியாக படிப்பதில்லை …. இதனால் அவன் வகுப்பு ஆசிரியை அவனை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டாங்க …. ஆசிரியை சுப்பாண்டி இப்போ எல்லாம் நீ சரியா படிக்கிறதில்லையே- சுப்பாண்டி நான் காதலில் விழுந்துட்டேன் டீச்சர் ஆசிரியை சிரிப்பை அடக்கியபடி யாரை காதலிக்கிறே- சுப்பாண்டி உங்களைத்தான் டீச்சர் ஆசிரியை இங்கே பார் சுப்பாண்டி நானும் ஒரு ஆளை கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆனா அதுக்காக எனக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை வேணாம் …. புரியுதா- சுப்பாண்டி கவலைப்படாதீங்க டீச்சர் நான் ஆணுறை போட்டு ஓக்கிறேன் …. 31 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….