Evvalavo Panniyirukkom Ithap Panna Maaddomaa Asaiva Nakaichuvai Neeram Tamil A Jokes 487

Eluthiyavar Singappoor Musthapaa! Jeems Than Nanpan Vilsanodu Theevaalayatthirku Senraan
Vilsanai Theevaalaya Vaasalileeyee Nirka Vaitthu Viddu Ullee Senru Paava Mannippu Keedkum Koondirkul Mandiyiddaan Jeems
Paathiriyaar enna Paavam SeyThai Makanee- Jeems naan Oru Vipachaari Veeddukku Poy Uravu Vaitthukkondeen Paathar Paathiriyaar neeru Theruvil Irukkum Eddaam Nampar Veeddil Thaan Intha Paavatthai Seythaayaa- Jeems naan Athai Solla Virumpalai Paathar Paathiriyaar meyin Roddu Munaiyil Irukkum Naaddiyakkaari Veeddilthaan Intha Paavatthai Seythaayaa- Jeems naan Athai Solla Virumpalai Paathar Paathiriyaar sari Makanee Un Paavangal Mannikkappaduvathaaka
Paava Mannippu Vaangi Viddu Jeems Santhoshamaaka Theevaalayatthirku Veliyee Vanthaan
Vilsan Keeddaan enna Jeems Inparmeeshan Kedachuthaa- Jeems aamaamdaa Rendu Ayiddangaloda Adras Kedachuthu Vaa Poy Reed Peesalaam 8212
8212 11 2012 7 55 Asaiva Nakaichuvai Neeram
2
0